Translate "粉笔" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


粉笔 — krita (Swedish / svenska)
Ett skrivverktyg av ett vitt eller färgat material som lämnar avtryck genom att sönderdelas till pulver eller pasta vilket fastnar på underlaget.

Translate 粉笔

Learn how to say "粉笔" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey