Translate "砂" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


砂 — sand (Swedish / svenska)
Ett löst material som består av små mineralpartiklar, eller sten och mineralpartiklar som kan urskiljas med blotta ögat; kornen varierar från sfäriska till kantiga, med en diameter från 1/16 till 2 millimeter.

Translate 砂

Learn how to say "砂" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey