Translate "砂" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


砂 — pesek (Slovenian / slovenščina)
Nesprijeta snov, sestavljena iz majhnih mineralnih delcev ali skal in delcev, ki se jih lahko razloči s prostim očesom. Zrna se razlikujejo od okroglastih do kotnih, njihov premer je od 1/16 do 2 milimetrov.

Translate 砂

Learn how to say "砂" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey