Translate "砂丘" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


砂丘 — peščena sipina (Slovenian / slovenščina)
Kup nesprijetega peska, ki ga nakopiči veter, ponavadi leži vzdolž nizkoležečih morskih obal nad nivojem visoke plime, redkeje leži na mejah velikih jezer ali rečnih dolin ter v različnih puščavskih območjih, kjer je preko nekaterih delov leta obsežna suha površina peska. (Vir: BJGEO)

Translate 砂丘

Learn how to say "砂丘" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey