Translate "砂丘" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


砂丘 — wydma (Polish / polski)
piaszczyste wzniesienie o asymetrycznych stokach, usypane przez wiatr; występująca zwykle w strefie wybrzeży, również nad jeziorami i rzekami lub w regionach pustynnych

Translate 砂丘

Learn how to say "砂丘" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey