Translate "石鹸" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石鹸 — mydło (Polish / polski)
środek czyszczący, wytwarzany w kostkach, granulkach, płatkach albo w płynie, produkowany z mieszniny soli sodowych różnych kwasów tłuszczowych naturalnych olejów i tłuszczów

Translate 石鹸

Learn how to say "石鹸" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey