Translate "石鹸" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石鹸 — zeep (Dutch / Nederlands)
Schoonmaakmiddel gemaakt in blokken, korrels, vlokken of als vloeistof van een mengsel van natriumzouten, verscheidene vetzuren, natuurlijke oliën en vetten.

Translate 石鹸

Learn how to say "石鹸" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey