Translate "石綿セメント" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石綿セメント — azbestna malta (Slovenian / slovenščina)
Strjena mešanica azbestnih vlaken, cementa in vode, ki se uporablja v tankih ploščah za strešnike, suhi zid in table. (Vir: WEBSTE)

Translate 石綿セメント

Learn how to say "石綿セメント" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey