Translate "石炭" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石炭 — premog (Slovenian / slovenščina)
Naraven, kamnini podoben, rjav ali črn derivat gozdnega rastlinskega materiala, ponavadi nakopičenega v šotiščih, ki se je postopoma stiskal in strjeval tako dolgo, dokler se ni preobrazil v grafitu podobno snov.

Translate 石炭

Learn how to say "石炭" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey