Translate "石灰" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石灰 — apno (Slovenian / slovenščina)
Različne rudne ali industrijske oblike kalcijevega oksida, ki se v glavnem razlikujejo v vsebnosti vode in odstotku sestavnih delov silicija, aluminija in železa.

Translate 石灰

Learn how to say "石灰" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey