Translate "石灰岩" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石灰岩 — apnenec (Slovenian / slovenščina)
Sedimentna kamnina večinsko sestavljena iz kalcijevega karbonata, ki se prvotno pojavlja v obliki kalcita, z ali brez magnezijevega karbonata.

Translate 石灰岩

Learn how to say "石灰岩" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey