Translate "石灰岩" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石灰岩 — skała wapienna (Polish / polski)
skała osadowa składająca się głównie z węglanu wapnia, na ogół w postaci mineralnego kalcytu z domieszką lub bez węglanu magnezu

Translate 石灰岩

Learn how to say "石灰岩" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey