Translate "眠らずに" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


眠らずに — wakker (Dutch / Nederlands)
In staat iemands zintuiglijke en geestelijke vermogens te gebruiken om de omgeving en de huidige stand van zaken te bevatten.

Translate 眠らずに

Learn how to say "眠らずに" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey