Translate "相片" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


相片 — fotografi (Swedish / svenska)
En avbildning fångad av en kamera eller annan apparat och reproducerad som en bild, vanligen på en ljuskänslig yta och skapad genom en kemisk reaktion av ljus eller strålningsenergi.

Translate 相片

Learn how to say "相片" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese Traditional and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey