Translate "相片" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


相片 — fotografija (Slovenian / slovenščina)
Podoba ujeta s kamero ali drugo napravo, iz katere se naredi slika, ponavadi na površini, občutljivi na svetlobo, s pomočjo kemične reakcije svetlobe in sevalne energije.

Translate 相片

Learn how to say "相片" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese Traditional and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey