Translate "相片" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


相片 — fotografia (Polish / polski)
sposób wytwarzania trwałych obrazów przedmiotów, za pomocą klisz lub błon światłoczułych, na które działają promienie świetlne odbite od danych przedmiotów

Translate 相片

Learn how to say "相片" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese Traditional and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey