Translate "目" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


目 — öga (Swedish / svenska)
Den centrala del av en cyklon runt vilken vindarna rör sig
Det ljuskänsliga organ som omvandlar ljus till elektriska signaler som skickas vidare till hjärnan och med hjälp av vilket djur kan se.

Translate 目

Learn how to say "目" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey