Translate "目" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


目 — oko (Slovak / slovenčina)
Orgán citlivý na svetlo, ktoré prevádza na elektrické signály posielané do mozgu, čím umožňuje zvieratám vidieť.
Stred búrky okolo ktorého fúkajú vetry.

Translate 目

Learn how to say "目" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey