Translate "畜産" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


畜産 — vzreja živali (Slovenian / slovenščina)
Veja v kmetijstvu, ki se ukvarja z gojenjem in rejenjem domačih živali. (Vir: MGH)

Translate 畜産

Learn how to say "畜産" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey