Translate "画素" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


画素 — piksel (Polish / polski)
skrót od ang. picture element; najmniejszy, niepodzielny element tworzący obraz cyfrowy; w rastrowym modelu danych, dane są przedstawione w formie tablicy; pojedynczej komórce tej tablicy odpowiada piksel, do którego jest przypisana wartość tej komórki (jej atrybut)

Translate 画素

Learn how to say "画素" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey