Translate "甜瓜" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


甜瓜 — melon (Swedish / svenska)
En frukt av någon av de arter av familjen Cucurbitaceae som har relativt hårt, oätligt skal och rikhaltigt med sött fruktkött. Frukterna kan variera i storlek men är vanligen inte mindre än en decimeter i diameter.

Translate 甜瓜

Learn how to say "甜瓜" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese Traditional and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey