Translate "球" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


球 — kula (Polish / polski)
Okrągłe trójwymiarowe ciało, którego każdy punkt powierzchni znajduje się w tej samej odległości od środka.

The original Japanese definition:

(Japanese)
中空または中が詰まった球体

Translate 球

Learn how to say "球" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey