Translate "球果植物" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


球果植物 — barrträd (Swedish / svenska)
En ordning av kottbärande plantor som inkluderar nästan all nu förekommande gömfröiga växter (Gymnospermae). De flesta är höga vintergröna träd med nållika (som t ex tallar), linjeformade (som t ex granar) eller fjälliknande (som t ex cedrar) löv, så kallade barr. De förekommer typiskt i den tempererade zonen och är de vanligaste träden i de kallare regionernas skogar. Man erhåller timmer, harts, tjära, terpentin och pappersmassa från dem.

Translate 球果植物

Learn how to say "球果植物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey