Translate "球果植物" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


球果植物 — iglavec (Slovenian / slovenščina)
Red iglastih rastlin, ki vključuje skoraj vse sedanje golosemenke (Gymnospermae). Večina so visoka zimzelena drevesa z igličastimi (npr. borovci), podolgovatimi (npr. jelke) ali luskastimi (npr. cedre) listi. Značilni so za zmerno¸tople kraje in so prevladujoča gozdna vrsta hladnejših območij. So vir lesa, smole, katrana, terpentina in celuloze za izdelavo papirja. (Vir: ALL)

Translate 球果植物

Learn how to say "球果植物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey