Translate "猿" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


猿 — aap (Dutch / Nederlands)
Een primaat uit de groep "Apen van de Nieuwe Wereld" of "Apen van de Oude Wereld" (Simiiformes, exclusief de superfamilie Hominoidea of mensapen) dat hoofdzakelijk in regenwouden leeft en van een mensapen te onderscheiden is door zijn geringere grootte en zijn staart.

Translate 猿

Learn how to say "猿" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey