Translate "独語" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


独語 — saksa (Finnish / suomi)
Indoeurooppalainen kieli, jota puhutaan pääasiassa Saksassa, Itävallassa, Liechtensteinissa, Etelä-Tirolissa, Sveitsissä ja pienessä osassa Belgiaa.

Translate 独語

Learn how to say "独語" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey