Translate "物理科学" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


物理科学 — nauki fizyczne (Polish / polski)
Nauki badające nieożywioną materię, energię i właściwości fizyczne wszechświata, takie jak fizyka, chemia, astronomia i geologia.

Translate 物理科学

Learn how to say "物理科学" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey