Translate "物理学" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


物理学 — fizika (Slovenian / slovenščina)
Preučevanje vidikov narave, ki se jih lahko načeloma razume z osnovnimi načeli in zakoni.

Translate 物理学

Learn how to say "物理学" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey