Translate "物理学" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


物理学 — fyzika (Slovak / slovenčina)
Náuka o tých aspektoch prírody, ktoré je možné porozumieť fundamentálnym spôsobom na základe elementárnych rincípov a zákonov.

Translate 物理学

Learn how to say "物理学" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey