Translate "火车" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


火车 — pociąg (Polish / polski)
zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi

Translate 火车

Learn how to say "火车" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey