Translate "火山" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


火山 — ognjenik, vulkan (Slovenian / slovenščina)
Odprtina v zemeljski površini, skozi katerega izbruhnejo magma, plini in pepel.

Translate 火山

Learn how to say "火山" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey