Translate "濃度" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


濃度 — koncentracija (Slovenian / slovenščina)
V raztopinah, masa, prostornina ali število molov v prisotni raztopini v razmerju do količine topila ali količine celotne raztopine. (Vir: MGH)

Translate 濃度

Learn how to say "濃度" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey