Translate "液体" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


液体 — vloeistof (Dutch / Nederlands)
Een fundamentele staat van materie. Vloeibaar is de staat tussen vast en gasvormig. Een vloeistof kan gewoonlijk gevangen worden in een glas of gelijkwaardige container. Een vloeistof kan bevriezen om de vaste staat te bereiken of verdampen naar de gasvormige staat.

Translate 液体

Learn how to say "液体" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey