Translate "消毒" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


消毒 — dezinfekcijsko sredstvo (Slovenian / slovenščina)
Sredstvo, npr. toplota, sevanje ali kemikalija, ki razkuži na tak način, da uniči, nevtralizira ali prepreči rast mikroorganizmov, ki prenašajo bolezni. (Vir: AMHER)

Translate 消毒

Learn how to say "消毒" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey