Translate "洗剤" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


洗剤 — detergent, čistilno sredstvo (Slovenian / slovenščina)
Sredstvo, ki deluje na površine, uporablja se za odstranjevanje nesnage in maščob z različnih površin in vrst materialov.

Translate 洗剤

Learn how to say "洗剤" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey