Translate "沸点" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


沸点 — vrelišče (Slovenian / slovenščina)
Temperatura, pri kateri pri določenem tlaku pride do prehoda čiste snovi iz tekočega v plinsko stanje.

Translate 沸点

Learn how to say "沸点" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey