Translate "河" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


河 — rzeka (Polish / polski)
masa wody wypływającej ze źródeł lub biorącej swój początek ze strumieni górskich, potoków itp., płynąca w sposób ciągły lub okresowy w wyraźnym łożysku (korycie), opadającym w określonym kierunku do ujścia (morza, jeziora lub innej rzeki)

Translate 河

Learn how to say "河" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey