Translate "河" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


河 — rivier (Dutch / Nederlands)
Stromend water dat in een bedding van een hoogte naar een laagte vloeit en uiteindelijk naar een meer of een zee stroomt, uitgezonderd in woestijngebied waar het in het niets kan verdwijnen.

Translate 河

Learn how to say "河" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey