Translate "殺菌剤" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


殺菌剤 — fungicid (Slovenian / slovenščina)
Kemikalije, ki se uporabljajo za uničevanje ali zatiranje gliv, ki povzročajo rastlinske bolezni kot: gnitje shranjenih pridelkov, semenska bolezen, gnitje korenin; sušenje žil; rastlinska rja, snet na žitu in plesni, in virusnih bolezni. Prej naštete bolezni je možno omejiti z zgodnjo uporabo izbranih fungicidov, ki uničijo patogene ali pa zatrejo njihov razvoj. (Vir: WRIGHT)

Translate 殺菌剤

Learn how to say "殺菌剤" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey