Translate "殺菌剤" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


殺菌剤 — środek grzybobójczy (Polish / polski)
środek chemiczny niszczący grzyby pasożytnicze, zapobiegający ich występowaniu

Translate 殺菌剤

Learn how to say "殺菌剤" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey