Translate "桌子" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


桌子 — bord (Swedish / svenska)
En möbel som vanligen består av en hård, flat och horisontell yta, som är upphöjd och stabiliserad med hjälp av tre eller fler (vanligen fyra) ben.

Translate 桌子

Learn how to say "桌子" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey