Translate "柏林" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


柏林 — Berlin (Polish / polski)
Stolica i kraj związkowy w Niemczech, największe miasto i drugie co do liczby ludności miasto Unii Europejskiej.

Translate 柏林

Learn how to say "柏林" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey