Translate "枢軸国" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


枢軸国 — Asmogendheden (Dutch / Nederlands)
De landen die in de tweede wereldoorlog tegen de geallieerden waren, voornamelijk het Duitse Rijk, het fascistische Italië en het Japanse Keizerrijk.

Translate 枢軸国

Learn how to say "枢軸国" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey