Translate "枕头" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


枕头 — poduszka (Polish / polski)
Miękki obiekt wypełniony najczęściej pierzem do położenia pod głowę w czasie leżenia lub snu.

Translate 枕头

Learn how to say "枕头" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey