Translate "東南亞國協" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


東南亞國協 — ASEAN (Polish / polski)
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej; organizacja założona w 1967 w Bangkoku, z siedzibą w Dżakarcie (Indonezja)

Translate 東南亞國協

Learn how to say "東南亞國協" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey