Translate "昆虫" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


昆虫 — žuželke (Insecta) (Slovenian / slovenščina)
Razred členonožcev (Arthropoda) za katere je značilno, da imajo členjeno telo prekrito s hitinjačo, imajo sestavljene oči, par anten, usta sestavljena iz treh parov ter dva para kril.

Translate 昆虫

Learn how to say "昆虫" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey