Translate "昆虫" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


昆虫 — owad (Polish / polski)
przedstawiciel gromady Stawonogów (Arthropoda) o charakterystycznie członowanej budowie ciała, chitynowej pokrywie zewnętrznej, z parą oczu złożonych, parą czułków, trzema parami narządów gębowych i dwoma parami skrzydeł

Translate 昆虫

Learn how to say "昆虫" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey