Translate "时疫" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


时疫 — epidemija (Slovenian / slovenščina)
Nenadna porast števila primerov bolezni, ki je nad normalno ravnijo, vpliva na veliko število ljudi in se razširi na velikem območju.

Translate 时疫

Learn how to say "时疫" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey