Translate "时疫" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


时疫 — epidemia (Polish / polski)
pojawienie się jednocześnie lub w krótkich odstępach czasu dużej liczby zachorowań na określoną chorobę (najczęściej zakaźną) wśród ludności danego terenu

Translate 时疫

Learn how to say "时疫" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey