Translate "揚水機" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


揚水機 — vodna črpalka (Slovenian / slovenščina)
Stroj oziroma priprava, ki se uporablja za dviganje vode, ponavadi iz vodnjaka ali vrtine. Vodno črpalko poganja motor, veter ali drug vir.

Translate 揚水機

Learn how to say "揚水機" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey